Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 26.02.2016

Data publicării: 28.02.2016

Hotărârea consiliului local nr. 9 din 26.02.2016

Hotărâre privind aprobarea  contului anual de execuție și a Situației financiare anuale pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 26.02.2016

Hotărâre pentru  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 26.02.2016

Hotărâre privind  aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Băgaciu pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 26.02.2016

Hotărâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 26.02.2016

Hotarare privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat din comuna  Băgaciu, pentru anul şcolar 2016-2017

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 26.02.2016

Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 26.02.2016

Hotarare privid aprobarea cantităților, categoriilor și a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Băgaciu

Abonare Ştiri