Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 24.03.2016

Data publicării: 26.03.2016

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 24.03.2016

Hotărâre pentru validarea dispoziţiei nr. 38/14.03.2016 privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Băgaciu pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 24.03.2016

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primariei Comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 24.03.2016

Hotărâre nr. 18 / 24.03.2016 privind Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 19 / 1 din 24.03.2016

Hotărâre privind aderarea UAT Băgaciu la teritoriul LEADER constituit prin Asociația „GAL Podișul Târnavelor

Hotărârea consiliului local nr. 19 / 2 din 24.03.2016

Hotărâre privind aderarea UAT Băgaciu la teritoriul LEADER constituit prin Asociația „GAL Podișul Târnavelor

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 24.03.2016

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 24.03.2016

Hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Băgaciu

Abonare Ştiri