Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 14.04.2016

Data publicării: 16.04.2016

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 14.04.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  a obiectivul de investiţie  „ Construire Școala Gimnazială în Comuna Băgaciu”.

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 14.04.2016

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C „Compania Aquaserv” S.A.

Abonare Ştiri