Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 10.03.2017

Data publicării: 13.03.2017

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii finanţării a obiectivelor de investiţie „Realizare dispensar medical uman si Farmacie în comuna Băgaciu „ Reabilitare şi modernizare străzi, trotuare, accese şi şanţuri pluviale in comuna Băgaciu, judeţul Mureş si Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Băgaciu, Judetul Mures"

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 10.03.2017

Hotărâre privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 8 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea inventarierii patrimoniului Comunei Băgaciu pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 9 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolarea unităţilor de învăţământ de stat din Comuna Băgaciu, pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Băgaciu

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 26/23.11.2016

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia G.A.L. Podişul Târnavelor

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 10.03.2017

Hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate a comunei Băgaciu

Abonare Ştiri