Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru extraordinară din 09.02.2017

Data publicării: 13.02.2017

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 09.02.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDL a obiectivului de investiţie "Construcţie Şcoală Gimnazială comuna Băgaciu" în urma reaşezării bugetare şi a reducerii cotei TVA la 19%

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 09.02.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 09.02.2017

Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria comunei Băgaciu

Abonare Ştiri