Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 31.07.2017

Data publicării: 02.08.2017

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 31.07.2017

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Băgaciu

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 31.07.2017

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Băgaciu pe anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 31.07.2017

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băgaciu

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 31.07.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Realizare dispensar medical uman și farmacie în comuna Băgaciu"

Abonare Ştiri