Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 26.09.2017

Data publicării: 02.10.2017

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 26.09.2017

Privind validarea dispozitiei primarului nr.213/07.09.2017 - rectificare bugetara

Hotărârea consiliului local nr. 34 din 26.09.2017

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 26.09.2017

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 26.09.2017

Privind aprobarea cantitatilor, categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei pe anul 2017

Abonare Ştiri