Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 24.10.2017

Data publicării: 30.10.2017

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 24.10.2017

Privind includerea in domeniul privat al comunei Bagaciu a terenului in suprafata de 1825 mp, de la nr. 83

Hotărârea consiliului local nr. 38 din 24.10.2017

Privind aprobarea actualizarii listei bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 39 din 24.10.2017

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investitii "Realizare dispensar medical uman si Farmacie in Comuna Bagaciu"

Hotărârea consiliului local nr. 40 din 24.10.2017

Privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de  investitii "Realizare dispensar medical uman si Farmacie in Comuna Bagaciu"

Hotărârea consiliului local nr. 41 din 24.10.2017

Privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2017

Abonare Ştiri