Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 16.02.2018

Data publicării: 20.02.2018

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 16.02.2018

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cerghizan Ioan

Hotărârea consiliului local nr. 8 din 16.02.2018

Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bidi Petru

Hotărârea consiliului local nr. 9 din 16.02.2018

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  a Comunei Bagaciu pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 16.02.2018

Privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Comunei Bagaciu

Abonare Ştiri