Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 27.03.2018

Data publicării: 30.03.2018

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 27.03.2018

Privind aprobarea conventiei de colaborare Politie- Autoritati locale

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 27.03.2018

Privind aprobarea contului annual de executie si a situatiei financiare anuale pe anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 27.03.2018

Privind aprobarea documentatiei de achizitie pentru serviciul de colectare si transport deseuri menajere pe raza comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 27.03.2018

Privind cantitatea m categoriile si modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei pe anul 2018

Abonare Ştiri