Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 24.07.2018

Data publicării: 27.07.2018

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 24.07.2018

Privind aprobarea  executiei bugetului local pe trimestrul II 2018 

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 24.07.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 24.07.2018

Privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului public al Comunei Bgaciu

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 24.07.2018

Privind aprobarea cantitatii, categoriilor si modului de valorificare a  masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bgaciu pe anul 2018

Abonare Ştiri