Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 29.08.2018

Data publicării: 03.09.2018

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 29.08.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al Comunei Bagaciu pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 29.08.2018

Privind acceptarea de catre Comuna Bagaciu a unei donatii

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 29.08.2018

Privind concesionarea unei suprafete de teren din domeniul public al Comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 29.08.2018

Privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bagaciu

Abonare Ştiri