Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 28.09.2018

Data publicării: 03.10.2018

Hotărârea consiliului local nr. 34 din 28.09.2018

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 28.09.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare imobiliara pentru proprietatea  imobiliara casa de locuit  sat Bagaciu, nr. 39

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 28.09.2018

Privind aprobarea caietului de sarcini , documentatiei de atribuire si regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 28.09.2018

Privind aprobarea demolarii a doua imobile situate in Comuna Bagaciu

Abonare Ştiri