Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinară din 11.10.2018

Data publicării: 15.10.2018

Hotărârea consiliului local nr. 38 din 11.10.2018

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local  al domnului Varga Rudolf Ioan

Hotărârea consiliului local nr. 39 din 11.10.2018

Privind validarea mandatului de consilier local al  doamnei Muresan Maria

Hotărârea consiliului local nr. 40 din 11.10.2018

Privind aprobarea  aderarii comunei Bagaciu la sistemul de cooperare pentru audit 

Hotărârea consiliului local nr. 41 din 11.10.2018

Privind aprobarea cantitatii, categoriilor si a modului  de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 42 din 11.10.2018

Privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipal si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Tarnaveni.

Abonare Ştiri