Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinara din 13.12.2018

Data publicării: 14.12.2018

Hotărârea consiliului local nr. 51 din 13.12.2018

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Bagaciu"

Hotărârea consiliului local nr. 52 din 13.12.2018

Privind asigurarea finatarii de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 48 din 13.12.2018

Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat  intre Comuna Bagaciu si MADR- Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de crestere a precipitatiilor

Hotărârea consiliului local nr. 49 din 13.12.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 50 din 13.12.2018

Privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul  IV -  2018

Abonare Ştiri