Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinara din 30.01.2019

Data publicării: 05.02.2019

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 30.01.2019

Privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  de stat din Comuna  Băgaciu, pentru anul şcolar 2019-2020

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 30.01.2019

Privind modificarea art. 25 alin.16 din HCL 45/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2019

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 30.01.2019

Privind scutirea Asociaţiei de Caritate Betania de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019


Hotărârea consiliului local nr. 5 din 30.01.2019

Privind prelungirea contractelor de închiriere spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, pe o perioada de 1 an

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 30.01.2019

Privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului comunei Băgaciu pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 30.01.2019

Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local  pentru anul 2019

Hotărârea consiliului local nr. 8 din 30.01.2019

Privind aprobarea listei de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr.15/2003

Hotărârea consiliului local nr. 9 din 30.01.2019

Privind aprobarea închirierii păşunilor  aflate în proprietatea privată a comunei Băgaciu

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 30.01.2019

Privind aprobarea cantității, categoriilor și a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Băgaciu pentru anul 2019

Abonare Ştiri