Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinara din 27.02.2019

Data publicării: 04.03.2019

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 27.02.2019

Privind modificarea art.4 din HCL 29/2018 cu privire la aprobarea cantitatilor,categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Bagaciu pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 27.02.2019

Privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de inspector specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 27.02.2019

Privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 27.02.2019

Privind modificarea HCL 9/30.01.2019 pentru aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea private a comunei Bagaciu

Abonare Ştiri