Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinara din 28.03.2019

Data publicării: 01.04.2019

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 28.03.2019

Privind aprobarea contului annual de executie si a situatiei financiare anuale pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 28.03.2019

Privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al Comunei Bagaciu la 31.12.2018

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 28.03.2019

Privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren in vederea amplasarii unei antene de telecomunicatii

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 28.03.2019

Privind aprobarea Devizului General Actualizat al obiectivului de investitii "Comstructie Scoala Gimnaziala, comuna Bagaciu, judetul Mures"

Abonare Ştiri