Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinara din 23.04.2019

Data publicării: 25.04.2019

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 23.04.2019

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Bagaciu pe anul 2019

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 23.04.2019

Privind aprobarea executiei bugetului local pe trim I 2019

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 23.04.2019

Privind stabilirea componentei si a atributiilor echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 23.04.2019

Privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pe anul 2019, din partida 56267

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 23.04.2019

Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Abonare Ştiri