Hotărâri adoptate în şedinţa de lucru ordinara din 19.09.2019

Data publicării: 20.09.2019

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 19.09.2019

Privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Bagaciu

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 19.09.2019

Privind modificarea actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES" 

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 19.09.2019

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2019

Hotărârea consiliului local nr. 38 din 19.09.2019

Privind aprobarea  vanzarii a doua imobile cu destinatia de locuinte 

Hotărârea consiliului local nr. 39 din 19.09.2019

Privind insusirea raportului de evaluare imobiliara pentru proprietatea imobiliara - casa de locuit, situata in Comuna Bagaciu, sat Bagaciu, nr.91

Hotărârea consiliului local nr. 40 din 19.09.2019

Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu, pe urmatoarele trei luni

Abonare Ştiri