Hotarari-adoptate-in-sedinta-de-lucru-extraordinara-din-15.11.2019

Data publicării: 19.11.2019

Hotărârea consiliului local nr. 44 din 15.11.2019

Perntru aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a finalizarii contractelor de achizitii din cadrul obiectivului de investitii

”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna BĂGACIU”

Hotărârea consiliului local nr. 45 din 15.11.2019

Privind modificarea art.1 din HCL 23/2019 privind aprobarea cantitatilor , categoriilor si a modului de valorificare  a masei lemnoase  din fondul forestier al comunei Bagaciu pe anul 2019

Abonare Ştiri