Hotarari-adoptate-in-sedinta-de-lucru-extraordinara-din-29.01.2020

Data publicării: 06.02.2020

Hotărârea consiliului local nr. 2-8 din 29.01.2020

HOTĂRÂREA nr. 2 / 29.01.2020

privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  de stat din Comuna  Băgaciu, pentru anul şcolar 2020-2021

HOTĂRÂREA nr. 3 / 29.01.2020

privind scutirea Asociaţiei de Caritate Betania de la plata impozitelor pentru anul fiscal 2020

HOTĂRÂREA nr. 4 / 29.01.2020

Privind prelungirea contractelor de închiriere spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, pe o perioada de 1 an

HOTĂRÂREA nr. 5 / 29.01.2020

 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local  pentru anul 2020

 

HOTĂRÂREA nr. 6 / 29.01.2020

privind aprobarea modificării organigramei şi a statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Băgaciu

HOTĂRÂREA nr. 7 / 29.01.2020

privind instituirea taxei de habitat și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinație specială de gospodărire și curățenie la nivelul comunei Băgaciu

HOTĂRÂREA nr. 8 / 29.01.2020

privind includerea în domeniul privat al comunei Băgaciu a două terenuri situate în comuna Băgaciu, sat Băgaciu

Abonare Ştiri