Hotarari-adoptate-in-sedinta-de-lucru- ordinara-din-19.02.2020

Data publicării: 26.03.2020

Hotărârea consiliului local nr. 9-15 din 19.02.2020

HCL NR.9/19.02.2020 - Privind aprobarea bugetului de venituri si chelruieli a Comunei Bagaciu pe anul 2020

HCL NR. 10 /19.02.2020  - Privind aprobarea inventarierii patrimoniului Comunei Bagaciu la 31.12.2019

HCL NR. 11/ 19.02.2020 - Privind aprobarea numarului burselor scolare si cuantumul acestora pentru sem II al anului scolar 2019-2020 si sem I al anului scolar 2020-2021

HCL NR. 12 / 19.02.2020 - Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Bagaciu

HCL NR. 13 / 19.02.2020 -  Privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala  a ADI

HCL NR. 14 / 19.02.2020  -  Privind aprobarea manifestarilor cultural-artistice, sportive si sociale care se vor desfasura in Comuna Bagaciu in perioada Ianuarie - Iunie 2020

HCL  NR. 15 / 19.02.2020  - Privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren inscris in CF nr. 50461- Bagaciu, nr. top 496;497 

Abonare Ştiri