Proces verbal a Sedinţei Ordinare a Consiliu Local Bagaciu - 27.11..2019

Procese verbale întocmite cu ocazia şedinţelor de lucru ale consiliului local.

Abonare Ştiri