Proces verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Bagaciu din data de 14.01.2020

Procese verbale întocmite cu ocazia şedinţelor de lucru ale consiliului local.

Abonare Ştiri