Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Bagaciu din data de 18.05.2020

Procese verbale întocmite cu ocazia şedinţelor de lucru ale consiliului local.

Abonare Ştiri