Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Bagaciu din data de 29.07.2021

Procese verbale întocmite cu ocazia şedinţelor de lucru ale consiliului local.

Abonare Ştiri