Proiecte de hotărâre şedinţa de lucru ordinară din 22.01.2016

Data publicării: 22.01.2016

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 723.362,88 lei din excedentul bugetului local pe anul 2015

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la finalul anului 2015 în sumă de 80.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă aferente secţiunii de funcţionare

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare străzi, trotuare, accese şi şanţuri pluviale în comuna Băgaciu, judeţul Mureş"

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din Fonduri externe nerambursabile rezultat la sfârșitul anului 2015 în sumă de 236.561,29 lei

Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016

Proiect de hotărâre nr.7

Proiect de hotărâre privind scutirea Asociația de Caritate Betania pentru anul fiscal 2016 de la plata impozitelor și taxelor locale

Proiect de hotărâre nr.8

Proiect de hotărâre privind modificarea Cap VII art.25 - Taxe extrajudiciare de timbru, pct.5 din Hotărârea nr.47/26.11.2015

Abonare Ştiri