Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Băgaciu din 22.01.2016

Publicat in Ştiri la data 2016-02-10 19:44:24

Consiliul Local Băgaciu s-a întrunit vineri, 22.01.2016, începând cu orele 19:00, în şedinţă ordinară de lucru. În cadrul şedinţei au fost dezbătute opt proiecte de hotărâre iniţiate de conducerea primăriei locale, în urma dezbaterilor adoptându-se următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 723.362,88 lei din excedentul bugetului local pe anul 2015;
2. Hotărârea nr.2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la finalul anului 2015 în sumă de 80.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă aferente secţiunii de funcţionare;
3. Hotărârea nr.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare străzi, trotuare, accese şi şanţuri pluviale în comuna Băgaciu, judeţul Mureş";
4. Hotărârea nr.4 privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;
5. Hotărârea nr.5 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din Fonduri externe nerambursabile rezultat la sfârșitul anului 2015 în sumă de 236.561,29 lei;
6. Hotărârea nr.6 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016;
7. Hotărârea nr.7 privind scutirea Asociația de Caritate Betania pentru anul fiscal 2016 de la plata impozitelor și taxelor locale;
8. Hotărârea nr.8 privind modificarea Cap VII art.25 - Taxe extrajudiciare de timbru, pct.5 din Hotărârea nr.47/26.11.2015 Noile hotărâri adoptate în cadrul şedinţei pot fi consultate aici.

Abonare Ştiri