Referat rectificare buget venituri si cheltuieli

Publicat in Anunţuri la data 2017-08-30 09:26:44

 

             Conform prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,  modificată şi completată prin Legea nr. 286/2005, in conformitate cu prevederile art.19 al.2 din Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale, Legea nr.6/2017 –Legea bugetului de stat pe anul 2017  propun modificarea listei de investitii si rectificarea bugetului local astfel:

  • vazand Actul aditional nr.2 la contractul de lucrari nr.25/2016 privind „Schimbare destinatie cladire brutarie, comuna Bagaciu, judetul Mures”din care rezulta ca  pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de 484.935,89 lei, propun diminuarea prevederilor bugetare la Obiectivul de investitii „Lucrari reabilitare, modernizare si dotare sediu administrativ al Primariei Comunei Bagaciu” cu suma de 20.000 lei si majorarea cu aceasta suma a prevederilor bugetare la Obiectivul de investitii „Schimbare destinatie cladire brutarie”. Aceste cheltuieli sunt prevazute in cadrul aceluiasi  capitol, respectiv 51.01.03 Autoritati executive „Cheltuieli de capital” art.71.01.01 „Constructii” si nu este necesar rectificarea capitolelor de cheltuieli.
  • prin adresa nr. 861 din 29.08.2017, S.C. Compact Construct S.R.L. in calitate de constructor  al obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural, sat Delenii, comuna Bagaciu, jud. Mures”  , ne comunica faptul ca in contractul de executie nr.134/10.06.2016, incheiat intre Compania Nationala de Investitii S.A. Bucuresti in calitate de investitor si S.C. Compact Construct S.R.L., nu sunt incluse urmatoarele lucrari, aceste lucrari fiind in sarcina primariei:

*  racordarea instalatiei de alimentare cu apa potabila a cladirii Caminului Cultural de la caminul de apometre la reteaua de apa potabila a localitatii Delenii

*racordarea instalatiei de hidranti exteriori la reteaua de apa a localitatii Delenii

*racordarea instalatiei de canalizare interioara a cladirii Caminului Cultural cu ajutorul unei instalatii de canalizare exterioara, la reteaua de canalizare a localitatii Delenii

*Bransament curent electric.

In vederea efectuarii acestor lucrari propun diminuarea prevederilor bugetare la Obiectivul de investitii „Lucrari reabilitare, modernizare si dotare sediu administrativ al Primariei Comunei Bagaciu” cu suma de 20.000 lei si alocarea acestei sume la obiectivul de investitii” Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural, sat Delenii, comuna Bagaciu, jud. Mures”

          pentru a vizualiza anuntul in conformitate cu art7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala  https://www.primaria-bagaciu.ro/webadmin/uploads/file/stiri/2017/1-32.pdf

                                                                 CONTABIL
                                                              MIHALY ENIKO

Abonare Ştiri