Convocator sedinta CL Bagaciu

Publicat in Ştiri la data 2017-10-19 12:30:10

C O N V O C A T O R

 

              În  baza Dispoziţiei nr. 228/ 17.10.2017 a primarului comunei Băgaciu, se convoacă Consiliul local al comunei Băgaciu în şedinţa ordinară în data de 24.10.2017 orele 12,00  cu urmatoarea

 

                          ORDINE DE ZI :

 

 

  1. Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei Băgaciu a terenului în suprafaţă de 1825 mp situat în sat Băgaciu, nr.83.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării listei bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Băgaciu.

    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţie  „ Realizare dispensar medical uman si Farmacie în comuna Băgaciu ”

    4. Proiect de hotarâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin programul PNDL pentru obiectivul de investiţie  „ Realizare dispensar medical uman si Farmacie în comuna Băgaciu ”.

 

Abonare Ştiri