Convocator sedinta CL Bagaciu

Publicat in Anunţuri la data 2017-11-22 12:15:02

C O N V O C A T O R

 

              În  baza Dispoziţiei nr. 258/ 13.11.2017 a primarului comunei Băgaciu, se convoacă Consiliul local al comunei Băgaciu în şedinţa ordinară în data de 20.11.2017 orele 12,00  cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind scutirea clădirilor clasate ca monumente istorice de la plata impozitului

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului burse şcolare  şi cuantumul acestora  pentru  semestrul I al anului şcolar 2017-2018

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli Comunei Băgaciu pe anul 2017

5. Proiect de hotărâre privind  suportarea de la bugetul local a comisionului pentru plăţile      efectuate prin Ghişeul.ro a taxelor şi impozitelor locale

 

Abonare Ştiri