Convocator sedinta CL Bagaciu

Publicat in Anunţuri la data 2017-12-15 12:09:07

C O N V O C A T O R

 

              În  baza Dispoziţiei nr. 299/ 12.12.2017 a primarului comunei Băgaciu, se convoacă Consiliul local al comunei Băgaciu în şedinţa ordinară în data de 19.12.2017 orele 12,00  cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

 

1.   Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului nr.298 /15.12.2017.

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Băgaciu pe trimestrul IV 2017

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Văii Târnavelor

4.   Proiect de hotărâre privind deducerea din plata chiriei a cheltuielilor aferente reparatiilor efectuate la imobilele situate în com. Băgaciu, sat Băgaciu, nr.46 şi nr.91A

 

Abonare Ştiri