Comisii de specialitate

Conform HCL Băgaciu nr. 49/20.11.2020 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Băgaciu.

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism

Preşedinte: Țerean Iosif
Secretar: Todor Ștefan
Membrii:
 Balazs Iosif Attila, Belenyesi Iosif Levente, Ștef Alexandru

2. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi disciplină

Preşedinte: Cisar Ioan
Secretar: Berchi Ardeal Augustin
Membrii:
 Madac Liviu Ilarie

3. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, protecţia mediului şi turism

Preşedinte: Balazs Iosif
Secretar: Bandi Bela Arpad
Membrii:
 Medeșan Adrian Remus

Abonare Ştiri