Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Băgaciu

În activitatea sa Consiliul local este subordonat numai legii, exercitând atribuţiile conform limitelor de competenţă materială stabilite prin Legea 215/2001/R/A privind administraţia publică locală şi a celor cuprinse în alte legi şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Normele de procedură prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la şedinţele Consiliului local, oricare este calitatea în care participă la acestea.

CAPITOLUL I
Constituirea Consiliului local


Art.1. Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.2. Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.1 şi 1^1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Descărcare fişiere

Abonare Ştiri