Petiţii online

În sensul Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor , “prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlaltor organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”

“Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe.”

Precizăm că petiţiile dvs. sunt înaintate serviciilor, compartimentelor sau birourilor în măsură să vă ofere un răspuns sau o soluţie la problemele sesizate. Mesajul va parcurge căile oficiale, asa că timpul de răspuns poate avea până la maxim 30 de zile. Dacă doriţi să primiţi un răspuns din partea celor abilitaţi, vă rugăm să completaţi petiţia cu date corecte. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a nu face publice petiţiile care nu îndeplinesc condiţiile de corectitudine şi seriozitate a informaţiilor şi comentariilor oferite.


ADAUGĂ SUGESTIE SAU RECLAMAŢIE

Abonare Ştiri