PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL - 2018

Data publicării: 08.12.2017

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL - 2018

              PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL - 2018
   intocmit in conformitate cu prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001
   

RAPORT DE SPECIALITATE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi

lucrări de interes local pentru anul 2018

Abonare Ştiri