Proiect de Hotarare - Iluminat Public -Epunere de motive - Regulament-

Data publicării: 11.12.2017

PROIECT DE HOTARARE

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului

de iluminat public al comunei Băgaciu

 

Regulament de functionare

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI BĂGACIU

Abonare Ştiri