Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării postului vacant de mediator sanitar în cadrul Compartimentului Asistență Comunitară, din cadrul Primăriei Comunei Băgaciu.

Publicat in Anunţuri la data 2022-10-24 14:32:13

Rezultatele selectării  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării postului vacant de mediator sanitar în cadrul Compartimentului Asistență Comunitară, din cadrul Primăriei Comunei Băgaciu.
 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică scoasă la concurs

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

Dos. Nr. 4016/05.10.2022

Mediator sanitar în cadrul Compartimentului Asistență Comunitară

ADMIS

-

2.

Dos. Nr. 4235/24.10.2022

Mediator sanitar în cadrul Compartimentului Asistență Comunitară

RESPINS

Dosar depus după data și ora stabilite prin anunț, 21.10.2022 ora 16,00.

Conform art.6 .alin.4 din HGR .nr. 286/2011,

NU face dovada conformității actelor depuse solicitarea fiind transmisă pe poșta electronică. Conform art.6 alin. 1 lit.f)  din HGR nr.286/2011, starea de sănătate NU este corespunzătoare executarii activităților cotidiene și în interacțiunea socială .

Conform ar.18 alin.3 lit.c) din HGR. nr.324/2019 lipsă dovadă

diplomă absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 31.10.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Băgaciu.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la Registratura Primăriei Băgaciu.

Afișat azi 24.10.2022 ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Băgaciu și pe pagina de internet a instituției.

 

Secretar comisie:    - Aldea Lucia-

Abonare Ştiri