Declaraţia de aderare la SNA Comuna Băgaciu

Primarul comunei Băgaciu, judeţul Mureş, luând act de faptul că adoptarea prin H.G. nr.215/2012 a Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2012-2015 formulează Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA.

Abonare Ştiri